POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Home POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

NOTA DE INFORMARE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin intermediul acestui site pot fi solicitate informatii de natura personala, in scopul identificarii dumneavoastra si a posibilitatii de a va contacta.

În aceasta informare, explicam modul în care prelucram, inclusiv colectam, utilizam, transmitem si protejam datele dvs. cu caracter personal, atunci când apelati la serviciile oferite de Casa de Avocatura BUSU, precum si atunci când utilizati site-ul nostru web www.busu-lawyers.ro 

Casa de Avocatura BUSU va respecta intru totul confidentialitatea datelor dumneavoastra.

Aceasta politica de confidentialitate priveste datele personale ale clientilor nostri, ale persoanelor care ne contacteaza si ale reprezentantilor acestora, si se aplica datelor colectate prin intermediul site-ului www.busu-lawyers.ro, în ceea ce priveste toate celelalte date cu caracter personal colectate prin e-mail sau prin alte contacte off-line.

Politica de confidentialitate descrie:

-scopurile pentru care colectam si folosim datele dvs. personale;
-motivele de prelucrare pentru astfel de scopuri;
-categoriile de date cu caracter personal pe care le colectam si procesam;
-durata procesarii acestor date;
-drepturile dumneavoastra în calitate de persoane vizate si modul în care le puteti exercita;
-cui putem dezvalui datele personale.

Va asiguram ca depunem toate eforturile sa va procesam datele personale în conformitate cu principiile stabilite de legislatia privind protectia datelor aplicabila în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46 / CE (GDPR).

În sensul Regulamentului (UE) 2016/679, datele personale reprezinta orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Puteti utiliza site-ul nostru fara a divulga informati personale.

In situatia in care utilizati formularul de pe site, când ne contactati telefonic sau prin e-mail sau comunicati cu noi în orice mod, ne transmiteti în mod voluntar informatiile pe care prelucram. Aceste informatii includ numele, prenumele, adresa de e-mail si numarul de telefon.

Când vizitati site-ul nostru, noi nu colectam date cu caracter personal despre dvs. decât daca ni le furnizati în mod voluntar (de exemplu, prin expedierea unui e-mail sau prin completarea formularului de contact. Trebuie sa aveti în vedere ca un asemenea demers nu este supus obligatiei de notificare a Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal în conformitate cu Decizia Presedintelui Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal nr. 200 din 14 decembrie 2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesara notificarea, precum si pentru modificarea si abrogarea unor decizii.

Datele fara caracter personal sunt informatiile despre dvs. sau activitatile dvs. prin care nu puteti fi identificat. Când ne vizitati site-ul, noi am putea colecta date fara carcater personal despre dvs., cum ar fi tipul de browser si sistem de operare utilizat, numele de domeniu al furnizorului dvs. de internet, care sunt paginile pe care le vizitati pe site-ul nostru si cât de mult timp petreceti pe fiecare pagina si numar unic atribuit serverului dvs. sau conexiunii de Internet. Noi vom putea utiliza aceaste date pentru diverse motive, inclusiv pentru a monitoriza si îmbunatati functionarea site-ului, precum si pentru analiza noastra interna.

Cookies-urile sunt mici fisiere ce contin informatia trimisa de un site web care este salvata în memoria calculatorilui dvs.. Când ne vizitati site-ul, noi vom putea sa amplasam un cookie în calculatorul dvs. pentru a ne ajuta sa va recunoastem si sa va deservim mai bine când va întoarceti pe site. Dvs. puteti sterge cookies-urile din calculator sau sa va setati browser-ul pentru a respinge aceste cookies-uri. Totusi, procedând de asa o maniera, s-ar putea sa limitati unele din functiile site-ului nostru.

OBIECTIVE, TEMEIUL DE PRELUCRARE sI CATEGORII DE DATE PERSONALE PRELUCRATE

În contextul interactiunii dvs. cu Cabinetul nostru, putem utiliza datele dvs. personale în urmatoarele cazuri:

Daca sunteti client sau potential client al  nostru:

1.1. Furnizarea serviciilor juridice solicitate de la noi:

Folosim datele dvs. personale pentru a pregati si a furniza serviciile pe care ni le veti solicita in baza contractului de asistenta juridica. Ne bazam în acest caz pe executarea contractului de asistenta juridica ca motiv de procesare si/sau pentru a face demersuri, la cererea persoanei vizate, înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b) din Regulamentul GDPR).

1.2. Comunicarea cu dumneavoastra:

Utilizam datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legatura cu solicitarile dvs. si cu orice alte aspecte relevante legate de domeniul de interes. De asemenea, ne bazam si în acest caz, pe executarea contractului ca motiv pentru procesare si/sau pentru a face demersuri la cererea peroanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b) din Regulamentul GDPR).

1.3 Prelucrarea datelor ca obligatie impusa de lege si de statutul profesiei de avocat:

Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizarii serviciilor bazate pe obligatiile legale sau obligatiile impuse Cabinetului de statutul care guverneaza profesia de avocat În acest caz, motivele pentru prelucrare sunt obligatia legala (art. 6, alin. 1, lit. c) din Regulamentul GDPR).

Categoriile de date prelucrate în contextul relatiei noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, precum si alte date personale pe care ni le puteti furniza.

Daca sunteti reprezentant sau persoana de contact a unui client sau potential client al nostru:

2.1. Furnizarea serviciilor juridice solicitate de la noi:

Folosim datele dvs. personale relevante pentru a pregati si a furniza serviciile solicitate de la noi. Putem utiliza datele personale pentru a gestiona relatia cu clientul pe care îl reprezentati sau este posibil sa ne bazam pe datele dvs. personale în pregatirea materialelor necesare în cursul procedurilor litigioase. Ne bazam în acest caz pe interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre în functie de domeniul nostru de activitate si gestionarea relatiei cu clientii nostri (art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul GDPR).

2.2. Comunicarea cu dumneavoastra:

Utilizam datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legatura cu solicitarile dvs. si cu orice alte aspecte relevante legate de domeniul de interes. De asemenea, ne bazam, în acest caz, pe interesul legitim de a furniza serviciile noastre în functie de domeniul nostru de activitate (art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul GDPR).

2.3 Prelucrarea datelor ca obligatie impusa de lege si de statutul profesiei de avocat:

Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizarii serviciilor bazate pe obligatii legale sau a obligatiilor impuse Cabinetului de statutul care guverneaza profesia de avocat. În acest caz, motivele pentru prelucrare sunt obligatia legala (art. 6, alin. 1, lit. c) din Regulamentul GDPR).

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de catre client. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele, functia, adresa de e-mail, telefonul, adresa, datele de identificare, precum si alte date cu caracter personal furnizate Cabinetului, de obicei de catre dvs., dupa cum este necesar, pentru a îndeplini scopurile mentionate mai sus.

Daca sunteti utilizator al site-ului nostru de internet:

Folosim datele personale pe care le colectam de la dvs. atunci când vizitati website-ul www.busu-lawyers.ro, pentru a monitoriza traficul si pentru a îmbunatati continutul site-ului. Ne bazam aceasta activitate de prelucrare a datelor asupra interesului nostru legitim de a asigura functionarea corecta a site-ului nostru de internet, precum si îmbunatatirea acestuia (art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul GDPR).

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora si data accesarii site-ului Internet si adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.

În privinta datelor pe care ni le oferiti voluntar prin completarea si trimiterea formularului aferent sau prin contactarea noastra în orice mod, temeiul legal este „luarea unor masuri la cererea persoanei vizate înaintea încheierii unui contract” (art. 5 alin. 2 lit. (a) din Legea nr. 677/2001) si „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul GDPR).

Prin accesarea si navigarea pe acest site consimtiti in mod expres si neechivoc la efectuarea acestor prelucrari.

OFERIREA/PUNEREA LA DISPOZITIE A DATELOR PERSONALE

Atunci când datele sunt solicitate direct de la dvs., Casa de Avocatura BUSU va pune în vedere sa furnizati toate categoriile de date cu caracter personal pe care le solicitam în scopurile mentionate mai sus, deoarece altfel nu vom putea sa ne desfasuram activitatea (inclusiv, printre altele, sa va furnizam serviciile noastre).

Daca furnizati Cabinetului datele personale ale altor persoane fizice, va rugam sa le comunicati înainte de aceasta dezvaluire modalitatea în care Cabinetul intentioneaza sa proceseze datele personale, asa cum este descris în aceasta politica de confidentialitate.

Desi, de regula, nu vom divulga datele dvs. personale unor terte parti, putem sa le oferim daca este în interesul dvs. si este necesar instantelor judecatoresti sau autoritatilor relevante, în contextul furnizarii serviciilor pe care le-ati solicitat de la noi.

DURATA PROCESARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Intentionam sa pastram datele dvs. personale atât pe durata contractului de asistenta juridica, cât si ulterior, în conformitate cu politica interna a Cabinetului si obligatiile legale care ne revin.

În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui contract de asistenta juridica, aceste date vor fi pastrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectarii.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

În calitate de persoane vizate, GDPR va ofera o serie de drepturi, inclusiv:

– dreptul la informare – va permite sa primiti detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de Cabinet in conformitate cu cele precizate in acest document;
-dreptul de acces – va permite sa obtineti confirmarea ca datele dvs. personale sunt prelucrate de noi si, în caz afirmativ, detaliile relevante ale acestor activitati de prelucrare;
-dreptul la rectificare – va permite sa rectificati datele dvs. personale daca sunt incorecte;
-dreptul la stergerea datelor – va permite sa obtineti stergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, daca datele nu mai sunt necesare pentru îndepinirea scopurilor pentru care au fost colectate);
-dreptul la restrictionarea prelucrarii – va permite sa obtineti restrictionarea prelucrarii datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestati exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioada care ne permite sa verificam o astfel de situatie);
-dreptul la opozitie – va permite sa va opuneti prelucrarii în continuare a datelor dvs. personale, în conditiile si limitele stabilite de lege;
-dreptul la portabilitatea datelor – va permite sa primiti datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ati furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat sau sa transmiteti aceste date unui alt operator de date.

Puteti sa va exercitati drepturile mentionate anterior si sa aflati mai multe despre aceste drepturi, contactand Casa de Avocatura BUSU la tel: +40756568245 , +40766334445 sau prin Email: office@busu-lawyers.ro

De asemenea, daca sunteti nemultumit, aveti posibilitatea sa va adresati ANSPDCP.

Ne angajam sa tratam întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atentie si sa raspundem solicitarilor sau întrebarilor pe care le aveti în cel mai scurt timp posibil.

Contact

+40766334445

+40756568245

office@busu-lawyers.ro